Medicina svesti

Metode

OSLUŠKIVANJE GOVORA ENERGIJA - ENERGETSKI JEZIK - ENERGETSKA DIJAGNOSTIKA

U okviru ove škole učimo se osluškivanju govora energija pa ćemo shodno tome koristiti energetski jezik – kao univerzalni jezik razumevanja svih raspoloživih terapijskih i dijagnostičkih metoda. To je jezik koji je pristupačan svima, on ujedinjuje i integriše jer omogućava da se integrišu sva znanja koja se ispoljavaju u okviru jedne celine. Zbog toga je važno da terapeuti integrativne medicine imaju što širi i pravičniji pogled a da slušaju što pažljivije. Taj pravičan pogled im omogućava da prepoznaju i sagledaju sami sebe ali i da prepoznaju ljudsko biće u svim njegovim dimenzijama. Odatle važnost donošenja odluke da radimo na sebi kako bi bili elementi zdravlja – VEKTORI ZDRAVLJA.

PULSNA DIJAGNOSTIKA

Ova metoda u radu je važna da bi se ispitala i prepoznala energetska struktura individue. Takođe nam omogućava da testiramo bilo koji tretman kako bismo na kraju usvojili lečenje koje je najbolje za našeg pacijenta garantujući maksimalni učinak i odličnu toleranciju na njega.
 

RAD SA POTKOM

Šta znači osetiti? To je naša percepcija stvarnosti, to je šesto čulo koje svi imamo i koje može biti probuđeno uz pomoć praktičnog rada. Osetiti – znači biti u vezi sa svojih 5 čula. Naučili smo da realan život posmatramo oslanjajući se uglavnom na čulo dodira, ali i druga čula imaju svoju ulogu a naročito pogled kojim posmatramo stvari. Sposobnost da osetimo, nas stavlja u poziciju da razvijamo empatiju sa manifestacijom i zahvaljujući našoj svesti i sposobnosti da osetimo, ulazimo u poziciju prepoznavanja stvarnosti preko potke ali ne na nivou mentala vćc na vibratornom nivou. Budući da se potka razvila i ispunila Univerzum od samog Velikog praska, otvaramo se za činjenicu da nas potka povezuje sa našim izvornim početkom. To nas dalje otvara za opažanje sveprisutnosti potke a sva njena gibanja nadalje ukazuju na promene individue, društva, kolektiva.