Medicina svesti

IIMA – Škola Integrativne medicine

IIMA – Školu integrativne medicine sa sedištem u Ženevi (Švajcarska), čini multidisciplinarni tim medicinskih istrazivača, psihologa, lekara i specijalista iz oblasti energetskih nauka, posvećenih organizaciji i objedinjavanju znanja o načinu funkcionisanja energije Ljudskog Bića, njenim primenama u dijagnostčke terapeutske svrhe.

Mi ne predlažemo drugu medicinu, već drugi pogled koji omogućava da pozicioniramo pacijenta u njegovoj Sveukupnosti, jer pacijenta posmatramo kao Biće, kao ćeliju koja je nedeljivi deo svega ostalog što postoji, a koja je izgubila svoju šhemu zdravlja.

Škola integrativne medicine je organizovana po modelu švajacarske akademije i sadrzi 8 modula koji su raspredjeni u dve godine skolovanja.

Školu mogu upisati polaznici koji imaju diplomu medicinske škole:

  • Medicinski tehničari
  • Lekari
  • Stomatolozi
  • Farmaceuti
  • Psiholozi

Prva godina školovanja sadrzi 4 modula
Cena jednog modula je 180 evra.

Ona obezbeđuje učešće u školi kao i prisustvo kasnije na besplatnim grupnim radionicama. Tokom školovanja koristićemo razne dijagnostičke alate koji se dodatno plaćaju.