Medicina svesti

Identitet i energetska struktura čoveka

1. modul obuhvata temu identiteta i energetsku strukturu čoveka.

IDENTITET-ključni pojam integrativne medicine. Svako biće ima svoju Šemu Zdravlja sa kojom se rađa I po kojoj sve funkcioniše kako treba, osim u slučaju naslednih bolesti. Po toj šemi svaka stvar je na svom mestu, na svom IDENTITETU, u svojoj funkciji, sve sarađuje u jednoj opštoj ravnoteži na fizičkom, psihičkom, emocionalnom I energetskom nivou. Bolest je gubitak ravnoteže, gubitak sklada između spoljnog I unutrašnjeg sveta, gubitak šeme zdravlja, gubitak identiteta.

ENERGETSKA STRUKTURA – ljudskog bića predstavlja mikro-kosmos OPŠTE ENERGETSKE STRUKTURE KREACIJE.

Učenje o energetsoj anatomiji započinjemo energetskim centrima. Prvih 6. centara nalazi se u fizičkom telu, a a sedmi se nalazi tik iznad naše glave. Svaki centar ima svoju talasnu dužinu koja odgovara određenoj boji i nalazi se na vrlo preciznom fizičkom mestu. Svaki od centara odgovara određenim emocionalnim i psiho-energetskim izrazima. U sklopu ovog znanja, učićemo vezu emocija i organa, kao i na koji način treba nastojati da osoba ostvari svoj maksimalni potencijal.