Medicina svesti

Evaluacija i ispiti

4.modul-teorijski I praktični ispit

Tokom četvrtog modula ponovićemo sve ono što smo prošli tokom prva tri modula, kroz interaktivan odnos proćićemo kroz međusobno ispitivanje postignutih potencijala. Pripremićemo klinički slučaj  kao seminarski rad sa izabranom temom, i proći test teorije i prakse u prisustvu tima predavača.