Medicina svesti

Energetska anatomija - Suptilna tela i mikronutricija

3.modul – ENERGETSKA STRUKTURA naših Suptilnih tela

FIZIČKO TELO – mineralno carstvo

ETERIČNO TELO – biljno carstvo

ASTRALNO TELO – životinjsko carstvo

KAUZALNO TELO – ljudsko carstvo

Integrativna medicina prihvata sve medicinske discipline i nivoe na kojima one deluju – od alopatije, homeopatije, osteopatije (delovanje na fizičkom nivou), akupunkture (delovanje na eteričnom nivou), aromaterapije (delovanje na astralnom nivou). Jedino tako možemo da lečimo Biće na svim nivoima.

Bilo koja dezorganizacija ili oboljenje rezultiraju ili vode poremećaju u ishrani na ponderalnom nivou i na suptilnim planovima sve do samog Identiteta. Zato koristimo NUTRITIVNU MEDICINU kako bi pacijentu omogućili da vrlo brzo nađe svoj integritet. Prepoznajući insuficijentnost funkcija omogućićemo našem pacijentu ravnotežu akupresurnom (akupunkturom) terapijom ali i odrediti optimalnu dozu mikronutritivnih supstanci koje će tu funkciju optimizovati.